Image by Aaron Burden
Your yellow story

Als een verhaal echt is en dat echte verhaal ergens is geland, dan wordt verteld en dan wordt opgeschreven, vindt er een magisch moment plaats. 

Ik geef in yellow story woorden aan diepe belevenissen, situaties, gevoelens en gedachten. Woorden hebben energie. Ze stralen door lagen heen, als je ze beleeft bij het vertellen, dan beleeft de luisteraar of lezer het opnieuw. 

Het vertalen van wat tussen de woorden door voelbaar is, het zien van een rode draad, elementen die het verhaal 'rond' maken, dat maakt me zielsgelukkig.

Een ruimte scheppen waarin jouw verhaal zich wil laten vertellen en jij er misschien wel door verrast bent, want zo had je het nog niet eerder gezegd.

“Words are events, they do things, they change things. They transform both speaker and hearer; they feed energy back and forth and amplify it. They feed understanding or emotion back and forth and amplify it.”

- Ursula K. Le Guin